Proiect Sipoca

sipoca35

Stat functii

NOMENCLATOR STRADAL

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI LUICA SI ALE FUNCTIONARULUI  RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primariei comunei LUICA:
Dl.DOBRIN ION – Primar
Dl. DOBRIN NICOLAE – Viceprimar
D-na CONSTANTIN CRISTIANA Secretarul comunei LUICA;