Print
Category: Despre institutie

- OPIS LEGISLATIV acte normative ce privesc organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Luica

- LEGEA 215/2001 -ADMINISTRATIA PUBLICA , REPUBLICATA , MODIFICATA SI COMPLETATA

- LEGEA 188/1991- legea functionarilor publici

OG NR.  57 /2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV