1241

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUICA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Alegerea presedintelui de sedinta

 

JUDETUL CALARASI

COMUNA LUICA

PRIMAR

Nr.1241/11.04.2022                          

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Luica pentru lunile aprilie,mai,iunie 2022

            DOBRIN ION - Primarul  comunei Luica,judetul Calarasi ,

   Având în vedere prevederile art.123,alin(3) din OG nr. 57 privind Codul Administrativ.

  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

propun :

            Desemnarea unui  presedinte de sedinta  pentru  lunile aprilie,mai,iunie 2022  .

PRIMAR,     

                                               DOBRIN ION

                                                                                                  Avizat legalitate,

                                                                                                  Secretar general,

                                                                                              Constantin Cristiana   

               

                                                                                               

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Dobrin Ion

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Luica
Constantin CRISTIANA

 

 

Comuna Luica 11 Aprilie 2022
Nr. 1241

@2022