HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Display:

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului„Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com Luica Jud Calarasi

HCL nr 30 din 28.04.2022
 2.64 MB
 17-05-2022

privind modificarea organigramei si statului de functii (1)

HCL nr32 din 28.04.2022
 1.26 MB
 17-05-2022

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Luica,judetul Calarasi
@2022