Registrul proiectelor de hotarâri

402
14.02.2020
Proiect de hotarare privind incheierea exercitiulu
PRIMAR
398
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
@2022