Registrul proiectelor de hotarâri

94
12.07.2019
aprobarea bugetului local
PRIMAR
75
13.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
@2022