Registrul proiectelor de hotarâri

3193
09.11.2021
Aprobarea protocolului de colaborare intre UAT LUICA si Serviciul Public pentru gestionarea cainilor fara stapan
Dobrin Ion
Primarul Comunei
3194
09.11.2021
09.11.2021
09.11.2021
09.11.2021

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...
@2022