Registrul proiectelor de hotarâri

2726
05.10.2021
Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Dobrin Ion
Primarul Comunei
2728
05.10.2021
05.10.2021
05.10.2021
05.10.2021

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...
@2022