Registrul proiectelor de hotarâri

36
05.01.2022
Alegerea presedintelui de sedinta
Dobrin Ion
Primarul Comunei
37
05.01.2022
05.01.2022
05.01.2022
05.01.2022
COMUNA LUICA

JUDETUL CALARASI

Telefon /Fax 0242 527021 ;

PRIMAR

Nr.36/5.01.2022                                               

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Luica pentru lunile ianuarie ,februarie,martie 2022

                DOBRIN ION - Primarul  comunei Luica,judetul Calarasi ,

   Având în vedere prevederile art.123,alin(3) din OG nr. 57 privind Codul Administrativ.

  In temeiul art. 136, alin(1) coroborat cu art.139,alin.(3),lit. c) si art. 196, alin.(1) ,lit.a) , privind  Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.

propun :

                Desemnarea unui  presedinte de sedinta  pentru  lunile ianuarie,februarie,martie 2022 .

                     Primar,                                                                                                            Secretar general,

                DOBRIN ION                                                                                       CONSTANTIN CRISTIANA

@2022