Proiect Sipoca

banner sipoca35 1 1

Registrul proiectelor de hotarâri

1094
15.04.2021
Dezmembrarea imobilului aflat in domeniul public ,situat in comuna Luica in str. Mihai Eminescu nr. 31
Dobrin Ion
Primarul Comunei
1101
15.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
15.04.2021

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...